Dziennik zagłady

Tekst dziennika do druku, w wersji skróconej, przygotował ojciec dziewczynki – Otto Frank, kiedy stało się pewne, że jego córka nie żyje. Pierwsze polskie wydanie ukazało się pod koniec lat pięćdziesiątych i, jak można sądzić,…

Wyrazy

Nie da się bez reszty ogarnąć teoretycznie zjawiska komunikacji językowej za pomocą wyrazów nazywających, o ile nie uwzględnimy pewnych istotnych rozróżnień dokonanych przez Husserla. W Badaniach logicznych czytamy, że ocena gramatyczna jest niewrażliwa na wewnętrzną…

Asceza

Ojcowie Kościoła szukają potwierdzenia obrazu Boga w człowieku w tym, że ma on wolną wolę, rozum, świadomość – św. Makary Wielki, św. Atanazy Wielki. Człowiek jest jednością, całością, ten pierwiastek boży nie jest wyizolowany. Człowiek…

Historia i pamięć

HISTORIA I PAMIĘĆ: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. W społeczeństwach pierwotnych przeszłość pojawia się w formie cyklicznych rytuałów, to rodzaj cyklicznego czasu (mit); relacje przeszłość – teraźniejszość: 1) przeszłość to czas świętości, okres arkadii, powszechnego…

Życie prywatne

Inny dokument ruchu, Manifest Rzymski, wydany 12 października 1997 r. (w 35 rocznicę inauguracji II Soboru Watykańskiego przez Jana XXIII) zawiera żądania demokratyzacji Kościoła, dopuszczenia kobiet do kapłaństwa i wprowadzenia w Kościele radykalnej „wolności słowa”.…

Protestantyzm liberalny

W czasach Piusa IX wrogiem Kościoła był liberalizm, a w dobie św. Piusa X – protestantyzm liberalny. Oba te nurty prowadziły walkę z Kościołem katolickim. W zdaniach tych dostrzec można również analogię pomiędzy zagrożeniem zewnętrznym,…