Natura języka

Zjawiska językowe mają w całości charakter znakowy. Już sama postać dźwiękowa wyrazu została stworzona jako znak i dla celów znakowych. Wyraz stoły, np. jako dźwięk zawiera 5 podstawowych elementów charakterystycznych, odróżniających je od innych, podobnych…