Jak wymagać od dziecka posłuszność?

Wymaganie posłuszeństwa od dziecka stanowi jeden z procesów socjalizacyjnych, szczególnie w okresie wczesno szkolnym, jka i w czasie, kiedy dziecko podejmuje samodzielne pewne decyzje. Umiejętnośc wymuszenia posłuszeństwa powinna być naturalna, bazując na autorytecie rodzica, jednak coraz więcej osób ma z tym realne problemy. Współcześnie rodzice corazz częściej mają problemy z wymuszeniem na dziekcu posłuszności. Wynika to z wielu powodów. Pierwszym z nich jest klasyczny brak czasu dla dziecka – stale zapracowani rodzice pozostawiają kwestie wychowania szkole oraz pedagogom, w domu nie mając dla dziecka czasu,z asłaniając ise zmęczeniem lub dalszą pracą, tym razem w domowym biurze. Taka sytuacja sprawia, że dziecko ma wrażenie opuszczenia i samodzielnie zaczyna podejmować włąsne decyzje – lepsze i gorsze. Dopiero ich skutki docierają do rodziców i interweniują w sytuacji, kiedy możliwa jest już jedynie kara za złe zachowanie. Dziecko może czuć się wtedy modno zdemotywowane oraz odrzucone. Kolejnym powodem, dla którego coraz ciężej wymóc na dziecku posłuzeństwo jest powszechnaelektryfikacja każdej dziedziny naszego życia – coraz mniej czasu spędzamy razem, coraz bardziej komunikujemy się poprzez telefony komórkowe, media społecznościowe. Kolejnym powodem, dla którego rodzice nie radzą sobie z dziećmi jest brak posłuszeństwa spowodowany brakiem konsekwencji. Rodzice często straszą dziecko potencjalnymi konsekwencjami, np. za niezjedzony obiad czy nieodrobione lekcje. Konsekwencje dotyczą najczęściej braku dostępu do telewizora, komputera. Niestety, na groźbach się konczy, gdyż rodzice nie są w stanie odebrać czegoś, co dziecku sprawia radość. Takim sposobem właśnie dziecko uczy się, że pomimo gróżb, rodzic nie spełnia swoich obietnic, więc może sobie mówić ile chce, a ono samo i tak zrobi co zechce. Kolejnym problemem jest brak skupienia dziecka – zbyt duża ilośc bodźców sprawia, że dziecko nie potrafi skupić się naniczym dłużej niż kilka-kilkanaście minut.

Comments Closed

Comments for this post are now closed.